⁘    om    ⁘    vær med    ⁘    kontakt    ⁘     arrangementer    ⁘    mere viden    ⁘    taler    ⁘


___ ___ ___ / /\ / /\ /__/\ / /::\ / /::\ \ \:\ / /:/\:\ / /:/\:\ \ \:\ / /:/~/::\ / /:/~/:/ _____\__\:\ /__/:/ /:/\:\ /__/:/ /:/___ /__/::::::::\ \ \:\/:/__\/ \ \:\/:::::/ \ \:\~~\~~\/ \ \::/ \ \::/~~~~ \ \:\ ~~~ \ \:\ \ \:\ \ \:\ \ \:\ \ \:\ \ \:\ \__\/ \__\/ \__\/

Kontaktinfo

Du kan skrive til Antiracistisk Netværk gennem disse kanaler. Vi svarer hurtigst gennem sociale medier, men tjekker mail når vi holder møde (mail kommer op snarest).

    ⁘     facebook    ⁘     instagram    ⁘     mail: xx [a] xx.com    ⁘