⁘    om    ⁘    vær med    ⁘    kontakt    ⁘     arrangementer    ⁘    mere viden    ⁘    taler    ⁘


___ ___ ___ / /\ / /\ /__/\ / /::\ / /::\ \ \:\ / /:/\:\ / /:/\:\ \ \:\ / /:/~/::\ / /:/~/:/ _____\__\:\ /__/:/ /:/\:\ /__/:/ /:/___ /__/::::::::\ \ \:\/:/__\/ \ \:\/:::::/ \ \:\~~\~~\/ \ \::/ \ \::/~~~~ \ \:\ ~~~ \ \:\ \ \:\ \ \:\ \ \:\ \ \:\ \ \:\ \__\/ \__\/ \__\/

Antiracistisk Netværk Svendborg

ARN Svendborg startede i xx, og har siden blandt andet stået for markering af Krystalnat hvert år, og FNs dag mod racisme. Vi er de seneste år blevet en forening og har fået flere hænder med, til at skabe flere markeringer i løbet af året, demonstrationer og fortælleaftener i Svendborg.